10 sự kiện, thành tựu nổi bật của huyện Hiệp Hòa năm 2018

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới của huyện Hiệp Hòa. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo. Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa điểm lại 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của huyện trong năm 2018 và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

1. Huyện ủy chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo yêu cầu sâu sát, hiệu quả, đúng quy định. Tập trung cao công tác tiếp xúc, đối thoại.

Ngay từ đầu năm 2018, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo yêu cầu sâu sát, hiệu quả, đúng quy định.

Năm 2018, Huyện ủy đã tập trung cao chỉ đạo công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân vượt mức 400% so với Kế hoạch của tỉnh giao. Sau đối thoại chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị, đề xuất của công dân, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên.

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất từ trước tới nay.

Năm 2018, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; nhiều mục tiêu quan trọng hoàn thành, vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 9.211 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2017, cao hơn kế hoạch tỉnh giao 5,7%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,57%, hộ cận nghèo 6,02% .

Thu ngân sách năm 2018 đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 137% dự toán, góp phần tăng thêm nguồn lực đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

3. Thu hút đầu tư vào huyện Hiệp Hòa đạt những kết quả nổi bật

Nhờ tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với những chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư thông thoáng, năm 2018 huyện Hiệp Hòa thu hút 37 dự án đầu tư, với vốn đăng ký đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển của huyện và bảo đảm an sinh xã hội.

Huyện tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân mở rộng liên kết sản xuất, thành lập HTX kiểu mới. Trong năm thành lập mới 50 doanh nghiệp, 38 HTX và thành lập 3 hội quán liên kết các HTX, góp phần tăng quy mô sản xuất, hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ.

4. Tập trung GPMB nhiều dự án lớn, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đến nay dự án trọng điểm đường vành đao IV và cầu Xuân Cẩm- Bắc Phú đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Dự án Khu công nghiệp Hòa Phú hoàn thành GPMB giai đoạn 1 với hơn 100ha. Nhà đầu tư đang thi công hạ tầng, dự kiến quý 1 năm 2019 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đáp ứng nhu cầu triển khai dự án sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp.

Khởi công cầu Xuân Cẩm- Bắc Phú