Tuyến đường hoa trên trục đường thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái