Huyện Hiệp Hòa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ