Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa

A. Huyện ủy huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Điện thoại: (0240)3872.203.     Fax:

1. Thường trực Huyện ủy:

1.1. Bí thư Huyện ủy:

Nguyễn Thị Hoa

1.2. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy:

Vũ Chí Kỳ

1.3. Phó Bí thư Huyện ủy:

Phạm Văn Thịnh

2. Các cơ quan thuộc Huyện uỷ huyện Hiệp Hòa:

- Văn phòng Huyện ủy;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

B. HĐND huyện Hiệp Hòa

1. Thường trực HĐND huyện

 

1. Chủ tịch HĐND huyện:

Vũ Chí Kỳ

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện:

Nguyễn Hữu Chính

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện:

Hoàng Văn Tri

4. Ủy viên HĐND huyện:

Trịnh Quang Minh

5. Ủy viên HĐND huyện:

 Nguyễn Xuân Thảo

 

2. Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân huyện

2.1. Ban Kinh tế Xã hội:

- Trưởng Ban:

Nguyễn Xuân Thảo

- Phó Trưởng Ban chuyên trách:

Lê Xuân Lãm

2.2. Ban Pháp chế:

- Trưởng Ban:

Trịnh Quang Minh

- Phó Trưởng Ban chuyên trách:

Nguyễn Thị Bắc

 

C. Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa:

1. Lãnh đạo UBND huyện:

1.1. Chủ tịch UBND huyện:

Phạm Văn Thịnh

1.2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện:

Nguyễn Văn Chính

1.3. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Ngô Tiến Dũng

1.4. Phó Chủ tịch UBND huyện:

Tạ Việt Hùng

2. Ủy viên UBND huyện:

2.1. Trưởng Công an huyện:

Tống Ngọc Long

2.2. Chỉ huy trưởng BCHQS huyện:

Nguyễn Văn Ngọc

2.3. Chánh Thanh tra huyện:

Dương Văn Dũng

2.4. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Nguyễn Văn Bảo

2.5. Chánh Văn phòng HĐND-UBND:

Nguyễn Văn Thắng

2.6. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Nguyễn Quốc Hùng

2.7. Trưởng phòng Tài nguyên và MT

Nguyễn Văn Huệ

2.8. Trưởng phòng Lao động TBXH

Trần Văn Vỹ

2.9. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Văn Nghị

2.10. Trưởng phòng Nội vụ

Nguyễn Đình Hương

2.11. Trưởng phòng Y tế

Hoàng Văn Thìn

2.12. Trưởng phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Bào

2.13. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Quang Chính

2.14. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Ngô Đình Long

3. Các cơ quan thuộc UBND huyện:

3.1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

3.2. Thanh tra huyện

3.3. Phòng Tài chính Kế hoạch

3.4. Phòng  Nội vụ

3.5. Phòng Nông nghiệp và PTNT

3.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

3.7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

3.8. Phòng Tư pháp

3.9. Phòng Lao động TBXH

3.10. Phòng Văn hóa  và Thông tin

3.11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.12. Phòng Y tế

3.13. Đài truyền thanh

3.14. Đội Quản lý Trật tự GTXD và Môi trường

3.15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

3.16. Trung tâm Khoa học Công nghệ

3.17. Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường

3.18. Trung tâm Dạy nghề

3.19. Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN

3.20. Trung tâm Văn hóa thể thao và DL

3.21. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình

3.22. Trạm Khuyến nông

4. UBND các xã, thị trấn: Đức Thắng, Ngọc Sơn, Hoàng An, Hoàng Thanh, Hoàng Lương, Hoàng Vân, Thanh Vân, Đồng Tân, Hòa Sơn, Thái Sơn, Quang Minh, Đại Thành, Hùng Sơn, Hợp Thịnh, Mai Trung, Danh Thắng, Thường Thắng, Hương Lâm, Bắc Lý, Mai Đình, Châu Minh, Đông Lỗ, Bắc Lý, Đoan Bái, Lương Phong, thị trấn Thắng.