Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Công văn 446/UBND-VP Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch 15/03/2018 Báo cáo phục vụ giao ban quý 1/2018 của Tỉnh ủy
Quyết định 863/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 13/03/2018 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn huyện
Công văn 432/UBND-TNMT Phó Chánh Văn phòng Chu Thị Phượng 13/03/2018 Đôn đốc thu gom, xử lý rác thải trên kênh và thực hiện chế độ báo cáo
Công văn 424/UBND-NV Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 13/03/2018 Công văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu quý 1 năm 2018
Công văn 420/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 12/03/2018 Phối hợp tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2018

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn