Hiệp Hòa tăng cường công tác PCCC nhân ngày toàn dân PCCC

Nhân dịp hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" lần thứ 16 (4/10/2017), Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác PCCC. Qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PCCC.

BBT

Xem văn bản chi tiết tại đây!