Tiềm năng thế mạnh

Chuyên mục: Tiềm năng thế mạnh

Hiệp Hòa phát triển tiềm năng du lịch -

Hiệp Hòa là vùng đất cổ, có con người đến định cư từ rất sớm, có truyền thống lịch sử văn hóa, khoa bảng và truyền thống cách mạng bất khuất kiên trung, có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, do đó trong những năm qua huyện Hiệp Hòa đã chú trọng đến tiềm năng phát triển du lịch.