Thêm ba di tích được xếp hạng cấp tỉnh

Năm 2018, huyện Hiệp Hòa có thêm ba di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Chùa Quan Âm Môn, thôn Mai Trung, xã Mai Đình; đình và chùa Thường Thượng, xã Thường Thắng, nâng tổng số di tích được xếp hạng cấp tỉnh của huyện lên 110 và 18 di tích quốc gia.

Được biết, toàn huyện hiện có 687 di tích, trong đó có 130 đình, 151 chùa, 24 đền, điện; 23 nghè; 60 nhà thờ họ và nhà thờ đạo; 22 lăng mộ; 226 miếu, từ chỉ; 6 điểm di tích ATK; 44 nhà lưu niệm, giếng cổ. Quần thể di tích vừa là điểm tham quan, thưởng ngoạn vừa là nơi giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các thế hệ.

Hằng năm, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, nhiều di tích trên địa bàn được tu bổ, tôn tạo.

Nguyễn Phương