Lịch sử Truyền thống văn hóa

Chuyên mục: Lịch sử Truyền thống văn hóa

Hiệp Hòa- vùng đất văn hóa, lịch sử bên dòng sông Cầu huyền thoại -

Hiệp Hòa- vùng đất văn hóa, lịch sử bên dòng sông Cầu huyền thoại

CLB Ca trù Đông Lỗ (Hiệp Hòa): Hồi sinh nét đẹp văn hóa vùng đất cổ -

Thật đáng mừng khi ca trù được UNESCO công nhận là “di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, xã Đông Lỗ đã khôi phục, bảo tồn và phát huy vốn văn hoá truyền thống tốt đẹp của cha ông bằng việc thành lập các câu lạc bộ ca trù. Và từ đây, ca trù Đông Lỗ, Hiệp Hòa đang dần hồi sinh.