Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Nhà tài trợ Loại hình tài trợ Tổng mức
21 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Am Cam thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
22 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
23 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhẫn (giai đoạn 1) huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
24 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
25 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Vốn ngân sách huyện từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất đai dự án
26 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý từ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án 14 988triệu
27 Xây dựng nhà lớp học các trường học thuộc 4 xã vùng ATK2 UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách TƯ, Ngân sách huyện quản lý 13 947triệu
28 Xây dựng nhà lớp học các trường học thuộc 4 xã vùng ATK2 UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách TƯ, Ngân sách huyện quản lý 11 808triệu
29 Xây dựng nhà lớp học các trường học thuộc 4 xã vùng ATK2 UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách TƯ, Ngân sách huyện quản lý 14 995triệu
30 Xây dựng nhà lớp học các trường học thuộc 4 xã vùng ATK2 UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách TƯ, Ngân sách huyện quản lý 14 783triệu

Pages