Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Nhà tài trợ Loại hình tài trợ Tổng mức
1 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Am Cam thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
2 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
3 Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhẫn (giai đoạn 1) huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
4 Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Ngân sách huyện quản lý
5 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Vốn ngân sách huyện từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất đai dự án
6 Dự án đường nối ĐT295 với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và cầu Xuân Cẩm UBND huyện Hiệp Hòa kết hợp cùng Nhà đầu tư 2016 PPP 60 000triệu
7 Dự án đường dẫn cầu treo Mai Đình - Tam Giang UBND huyện Hiệp Hòa kết hợp cùng Nhà đầu tư 2016 PPP 20 000triệu
8 Dự án cầu treo Mai Đình - Tam Giang UBND huyện Hiệp Hòa kết hợp cùng Nhà đầu tư 2016 PPP 40 500triệu
9 Dự án: Mua sắm thiết bị môi trường UBND huyện Hiệp Hòa 2016 375triệu
10 Xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải huyện Hiệp Hòa UBND huyện Hiệp Hòa 2016 6 000triệu

Pages