UBND huyện chỉ đạo tăng cường liên kết, cung cấp, tiêu thụ nông sản an toàn

Hiện nay trên địa bàn huyện đã và đang hình thành các hoạt động chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tạo bước đột phá mới, nâng cao trình độ sản xuất và thu nhập cho người sản xuất; một số nông sản đã được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, Hữu cơ gắn truy suất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm. Điển hình như các loại rau ăn lá, củ, quả sản xuất trong nhà màng, rau cần Hoàng Lương, bưởi Hiệp Hòa, thịt lợn hữu cơ Trường Thành, thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt của Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh.... Bước đầu việc liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi trên địa bàn huyện đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất và giúp người tiêu dùng hưởng lợi khi được tiếp cận với nông sản chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế khâu kết nối theo chuỗi để cung cấp cho người tiêu dùng nông sản chất lượng, an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Để đẩy mạnh công tác liên kết tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn huyện, giúp phát triển sản xuất nông sản an toàn, chất lượng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ nhiệm các Hội quán, Giám đốc HTX, Giám đốc Công ty CP Dinh dưỡng Hải Thịnh tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất, hợp đồng cung ứng nông sản an toàn đối với các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, công ty, doanh nghiệp, các bếp ăn tập thể; cam kết thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, chế biến nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, các công ty, doanh nghiệp, các trường học có bếp ăn tập thể chủ động lựa chọn các cơ sở sản xuất đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm như Tổ hợp tác, Hội quán nhà màng CNC, HTX Chăn nuôi Trường Thành, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh... để hợp tác liên kết sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn vào các bếp ăn.; chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm khhi cung ứng dịch vụ ăn uống. Các Công ty, doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn huyện có tổ chức bếp ăn tập thể không để người lao động mang cơm từ nhà đến công ty để ăn vì để lâu không đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Luật ATTP, không để người lao động ăn uống tại các quán ven đường không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phương Nhung