Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Chuyên mục: Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại Khu dân cư thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại Khu dân cư thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa. Xem chi tiết tại đây!

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, Hương Lâm và Hoàng Lương -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, Hương Lâm và Hoàng Lương.

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc Khu dân cư tại một số thôn thuộc xã Mai Trung -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc Khu dân cư tại thôn Trung Hưng, thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung.

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc Khu dân cư tại xã Đông Lỗ, Đức Thắng, Lương Phong -

Để đảm bảo đấu giá QSD đất ở đối với các hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện thông báo việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấy giá tài sản QSD đất ở, cụ thể:

Thông báo cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương -

Thông báo cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương

Thông báo đấu giá QDF đất đối với 8 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương -

Thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 8 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương. Tổng giá trị tài sản 8 lô đất: 1.850.240.000 đồng Giá khởi điểm của từng lô đất: 231.280.000 đồng

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa -

Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Pages