Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Chuyên mục: Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương và 6 lô tại thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương và 6 lô tại thôn Nam Đồng, xã Da

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Giếng, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa -

UBND huyện Hiệp Hòa thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 28 lô đất tại thôn Giếng, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa. Tổng diện tích 3.146,5m2 Tổng giá trị tài sản: 6.293.000.000 đồng

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 20 lô đất thuộc Khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái -

Thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 20 lô tại phân lô N4, N5 thuộc: Khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái,

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 10 lô đất tại khu đất Điểm dân cư Khu 5, thị trấn Thắng -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 10 lô đất tại khu đất Điểm dân cư Khu 5, thị trấn Thắng.

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 20 lô đât tại thôn Đồng Công và thôn Tiên Sơn, xã Hương Lâm -

Thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 20 lô đất tại thôn Đồng Công và thôn Tiên Sơn, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Giá khởi điểm: tổng giá trị 5.488.900 đồng