Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

Để đảm bảo công tác truyền thông ATTP dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân được thường xuyên, BCĐ ATTP huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.

Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện tuyên truyền các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác ATTP

Theo đó, BCĐ ATTP các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới; các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo ATTP theo quy định của Luật ATTP; nâng cao kiến thức, thực hành đúng về ATTP và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe cho công nhân; chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019.

Xem chi tiết Văn bản chỉ đạo tại đây!

Nguyễn Phương