Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hiện nay, nhiều độc giả muốn biết quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định tại điều 7, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá là:

Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều 9 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là:

Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu.

Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

Tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này (Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá chỉ được tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phòng, chống buôn lậu thuốc lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó).

Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá.

Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá.

Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.

Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên tổ chức truyền thông lồng ghép phòng chống tác hại thuốc lá cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt các bạn trẻ; chú trọng gắn biển cấm hút thuốc tại khuôn viên, hành lang, phòng làm việc trong cơ quan, trường học; phân tích cho các bạn trẻ hiểu về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá; yêu cầu cán bộ, đoàn viên, thanh niên không hút thuốc lá trong hội họp, cưới hỏi; tổ chức các hội thi tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, vận động người thân nói không với thuốc lá để giảm chi phí gánh nặng bệnh tật cho chính bản thân và gia đình.

BBT (theo Báo Bắc Giang)