Huyện Hiệp Hòa xếp loại xuất sắc trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 đối với 10 huyện, TP. Theo đó Hiệp Hòa là 1 trong 4 đơn vị được xếp loại xuất sắc gồm: Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên và TP Bắc Giang.

Có được kết quả trên do trong năm, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã vào cuộc tích cực, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm ATTP trong “chuỗi cung cấp thực phẩm”.

Tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm là một trong những biện pháp hữu hiệu được Hiệp Hòa áp dụng.

Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP được tăng cường, đã có sự phối hợp giữa ngành y tế, công thương, nông nghiệp và PTNT trong quản lý, kiểm tra cơ sở thực phẩm trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong việc khắc phục điều kiện ATTP của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Được biết, hiện toàn huyện Hiệp Hòa có 2.026 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Qua phân loại có 942 cơ sở đạt loại A.

Ngô Thanh (Báo BG)