Hiệp Hòa khó khăn trong thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, sau 4 năm quán triệt, triển khai thực hiện, mặc dù đã đạt được một số kết quả thiết thực nhưng công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban chỉ đạo 389 huyện, các ban ngành chức năng đã tổ chức quán triệt sâu rộng, đưa ra các giải pháp và kế hoạch đấu tranh cống buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá trên các tuyến địa bàn trọng điểm; đồng thời chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, toàn huyện đã tổ chức kiểm tra, xử lý 54 vụ vi phạm không treo biển thông báo bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại cửa hàng, kinh doanh thuốc lá nhập lậu; xử phạt vi phạm hành chính hơn 36 triệu đồng; đã tiêu hủy 15 cây thuốc lá loại ba số.

Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật để mọi người không tham gia tiếp tay cho hoạt động kinh doanh buôn lậu thuốc lá; tuyên truyền về những tác hại của việc sử dụng thuốc lá, không khuyến khích việc sử dụng thuốc lá nói chung, thuốc lá nhập lậu nói riêng, cấm việc sử dụng thuốc lá nơi công cộng nhằm từng bước thay đổi nhận thức và ý thức của người tiêu dùng.

Tuy nhiên công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn huyện Hiệp Hòa còn gặp nhiều khó khăn, như các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu hoạt động với thủ đoạn tinh vi, chặt chẽ; hầu hết các của hàng kinh doanh đều là nhà ở nên thuốc lá nhập lậu thường được các đối tượng cất giấu trong khu vực sinh hoạt của gia đình, thủ tục kiểm tra đối với các trường hợp này hết sức phức tạp; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm chưa chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời; lực lượng chức năng còn mỏng, kinh phí, phương tiện tổ chức kiểm tra, bắt giữ thuốc lấ nhập lậu còn khó khăn....

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật; tổ chức ký cam kết với các chủ cửa hàng không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các ban ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ chức năng, nhiệmvụ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm trong công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 huyện chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu; tăng cường phối hợp với Công an huyện triệt phá những đường dây buôn lậu lớn nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phương Nhung