Cải cách hành chính

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Văn phòng Huyện ủy về tập huấn, triển khai ứng dụng chứng thư số đối với đảng ủy các xã, thị trấn năm 2017 -

Sáng 13- 12, Văn phòng Huyện ủy tập huấn, triển khai ứng dụng chứng thư số đối với đảng ủy các xã, thị trấn năm 2017 cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, cấp xã -

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huỵen, cấp xã.

Hiệp Hòa: Xin lỗi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn -

UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu các cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chậm hơn thời gian quy định phải có trách nhiệm thông báo lý do bằng văn bản và giải thích, xin lỗi công dân, tổ chức.

Giải quyết thủ tục hành chính: Bước chuyển từ ứng dụng phần mềm liên thông điện tử -

Những năm qua, huyện Hiệp Hòa tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa -

Thông báo hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Hiệp Hòa: đột phá trong cải cách hành chính -

Huyện Hiệp Hòa tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, các thủ tục hành chính đảm bảo công khai minh bạch, giảm thiểu về thời gian và chi phí hành chính của người dân.

Hiệp Hòa: Đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến -

Huyện Hiệp Hòa vừa hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và camera giám sát ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn.

Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức -

Nằm trong nội dung của chương trình cải cách hành chính, năm 2017, xác định là năm “Kỷ cương hành chính”, các Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đột xuất công vụ tại một số xã.

Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính -

Năm 2016, UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ việc khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Hiệp Hòa tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính -

Thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, liêm chính, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân

Pages