Cải cách hành chính

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -

Chủ tịch UBND huyện vừa yêu cầu thủ trưởng các cư quan thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Chấn chỉnh lề lối làm việc sau nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 -

Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc sau tết Nguyên đán.

Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính -

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Cải cách hành chính ở Hiệp Hòa: Thủ tục đơn giản, kết quả chính xác -

BTV Huyện ủy Hiệp Hòa ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính. Thực hiện Nghị quyết, công tác CCHC của huyện có nhiều chuyển biến.

Không tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đối với thửa đất có nguồn gốc mua trái thẩm quyền -

Không tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đối với thửa đất có nguồn gốc mua trái thẩm quyền.

Hiệp Hòa: 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện được đưa ra theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông -

Hiện nay, 235 thủ tục hành chính ở 9 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được đưa ra theo cơ chế một cửa, đạt 100%.

Triển khai dịch vụ cấp điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện -

Từ ngày 15/8/2018, Điện lực Hiệp Hòa tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dịch vụ cấp điện.

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ -

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

100% hồ sơ được giải quyết ở bộ phận một cửa huyện -

UBND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện những tháng đầu năm.

Pages