BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP

BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Xuất, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh làm trưởng đoàn vừa kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tại huyện Hiệp Hòa. Tiếp đoàn có đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi giám sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP tại xã Đức Thắng, đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo ATVSTP huyện. 6 tháng đầu năm 2017, huyện Hiệp Hòa đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra ATVSTP; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc sản xuất, kinh doanh và lựa chọn thực phẩm an toàn. UBND huyện và Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách pháp luật về ATTP. Công tác phổ biến pháp luật, truyền thông, tập huấn về bảo đảm ATTP đã được chú trọng. Trong đó quan tâm tuyên truyền đến người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cán bộ kiêm nhiệm về ATTP trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân vi phạm. Từ đầu năm đến nay tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra  34 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử phạt 15 cơ sở vi phạm về VSTTTP với số tiền 27,5 triệu đồng,  nhắc nhở 12 cơ sở.

 

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP, nhất là vấn đề phân cấp quản lý trong một số ngành, lĩnh vực chưa rõ ràng cụ thể, thời điểm kinh doanh của một số mặt hàng làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra giám sát, việc cán bộ làm công tác ATTP chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả, kinh phí chi cho hoạt động này còn thấp…

 

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát kết luận

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Xuất, trưởng đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của BCĐ VSATTP huyện Hiệp Hòa và các cấp chính quyền cơ sở trong thực hiện công tác ATTP trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, VSATTP liên quan đến sức khỏe của cả cộng đồng, do vậy BCĐ huyện và chính quyền cần tổ chức nhiều hơn các đợt thanh, kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhiều lần, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, từng bước ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ và người tiêu dùng để sản xuất, thực hiện và sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP.

 

Nguyễn Phương