Hướng dẫn thủ tục hành chính

STT Thủ tục Lĩnh vực Mực độ File gắn
1 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Mức độ 3
2 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Tư pháp Mức độ 3
3 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài Tư pháp Mức độ 3
4 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
5 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
6 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
7 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
8 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
9 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Mức độ 3
10 Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Tài nguyên môi trường Mức độ 3
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng Mức độ 3
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3