Hướng dẫn thủ tục hành chính

STT Thủ tục Lĩnh vực Mực độ File gắn
1 Thủ tục trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
2 Hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
3 Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
4 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
5 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
6 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
7 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
8 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
9 Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
10 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
11 Thủ tục Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
12 Thủ tục xin ý kiến HSMT cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
13 Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư Mức độ 3
14 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công Thương Mức độ 3
15 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công Thương Mức độ 3
16 Đăng ký tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Công Thương Mức độ 3
17 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công Thương Mức độ 3
18 Phê duyệt Nội quy chợ (đôi với chợ hạng 2, chợ hạng 3) Công Thương Mức độ 3
19 Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Công Thương Mức độ 3
20 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Mức độ 3
21 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam Tư pháp Mức độ 3
22 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài Tư pháp Mức độ 3
23 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
24 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
25 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
26 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
27 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng Lao động, Thương binh và Xã hội Mức độ 3
28 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng Mức độ 3
29 Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Tài nguyên môi trường Mức độ 3
30 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng Mức độ 3

Pages