Khai thác tài nguyên

Chuyên mục: Khai thác tài nguyên

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm nạn khai thác cát sỏi trái phép trên sông Cầu -

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu. Xem chi tiết tại đây!

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng (đợt 2) -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng (đợt 2).

Quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị -

Quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị. Xem Quyết định tại đây!

Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Thắng. -

Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Thắng.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị -

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị. Xem Quyết định tại đây!

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa đến năm 2020 -

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa đến năm 2020 (theo Sở Tài nguyên và

Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam, thị trấn Thắng -

Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam, thị trấn Thắng.

Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất theo Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh -

Chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện dồn điền đổi thửa, cấp đổi GCNQSD đất và trao GCNQSD đất cấp đổi năm 2018.

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam, huyện Hiệp Hòa -

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị -

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị. Xem chi tiết tại đây!

Pages