Chính sách ưu đãi

Chuyên mục: Chính sách ưu đãi

Chính sach ưu đãi cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân có dự án nhằm mục đích cải thiện, cải tạo môi trường -

Quỹ Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có văn bản triển khai cho vay với lãi suất ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân có dự án nhằm mục đích cải thiện, cải tạo môi trường, cụ thể:

Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện -

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố, các hội doanh nghiệp rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp đang sản xuất các danh mục sản phẩm hỗ trợ như: dệt may, da giày, điện tử, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo,....

Chính sách ưu đãi đối với người lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Hàn Quốc trên địa bàn huyện Hiệp Hòa -

Nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong huyện, UBND huyện thông báo một số chính sách ưu đãi đối với người lao động đi làm việc co thời hạn tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cụ thể: