Chính sách ưu đãi

Chuyên mục: Chính sách ưu đãi

Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng -

Hiệp Hòa chuẩn bị phương án và các điều kiện thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng Xem chi tiết văn bản tại đây!

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú -

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 1, đợt 1) thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình.

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Quang Minh để xây dựng các công trình nông thôn mới năm 2017 -

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Quang Minh để xây dựng các công trình nông thôn mới năm 2017 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Cấp kinh phí thực hiện đầu tư các dự án xây dựng phòng học kiên cố để xóa phòng học tạm, học nhờ tại các xã ATKII (đợt 1) -

Cấp kinh phí thực hiện đầu tư các dự án xây dựng phòng học kiên cố để xóa phòng học tạm, học nhờ tại các xã ATKII (đợt 1)

Hỗ trợ kinh phí vận chuyển ximăng làm đường GTNT theo Kết luận 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy -

Tờ trình số 255/TTr- UBND của UBND huyện Hiệp Hòa về việc hỗ trợ kinh phí vận chuyển xi măng làm đường GTNT theo Kết luận 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn vụ Mùa năm 2017 -

Quyết định số 4515a/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp giống lúa để hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn vụ Mùa năm 2017.

Hỗ trợ kinh phí ngoài cơ chế Nghị quyết của HĐND cho UBND xã Quang Minh về đích nông thôn mới năm 2017 -

Hỗ trợ kinh phí ngoài cơ chế Nghị quyết của HĐND cho UBND xã Quang Minh về đích nông thôn mới năm 2017. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Cấp kinh phí khen thưởng thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 -

Quyết định về việc cấp kinh phí khen thưởng thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Danh Thắng để xây dựng các công trình nông thôn mới -

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Danh Thắng để xây dựng các công trình nông thôn mới Xem chi tiết văn bản tại đây!

Chính sach ưu đãi cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân có dự án nhằm mục đích cải thiện, cải tạo môi trường -

Quỹ Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có văn bản triển khai cho vay với lãi suất ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân có dự án nhằm mục đích cải thiện, cải tạo môi trường, cụ thể:

Pages