Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2017- 2020 -

Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2017- 2020

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa" -

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn  2016- 2020" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa"

Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2025 -

Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2025

Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện Hiệp Hòa năm 2018 -

UBND huyện Hiệp Hòa đã xây dựng Kế  số 155 ngày 9/11/2017 về phát triển Kinh tế- xã hội năm 2018. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Danh Thắng giai đoạn 2011- 2025 -

Ngày 16/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn thắng, huyện Hiệp Hòa -

Kế hoạch số 146/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa -

Quyết định về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Xem chi tiết tại đây!

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An -

Tờ trình của UBND huyện về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật, huyện Hiệp Hòa -

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt- Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

Pages