Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch đưa chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa vào hoạt động và tháo dỡ, giải tỏa chợ tạm -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch đưa chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa vào hoạt động và tháo dỡ giải tảo chợ tạm. 1. Niêm yết công khai các văn bản liên quan đến việc đưa chợ vào hoạt động.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 trên địa bàn huyện -

Ban Chỉ đạo PCTPTNXH và XDPTTDBVANTQ huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.  

Kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2019 -

Để thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo ATTP huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra li

Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. -

Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện.

Kế hoạch hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 -

Kế hoạch hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Xem chi tiết tại đây!

Bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hiệp Hòa -

Bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018 -

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018.

Kế hoạch triển khai công tác tổng kiểm tra, nắm bắt về tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện -

Kế hoạch triển khai công tác tổng kiểm tra, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện.

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 -

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019. Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai -

Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai. Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Pages