Chiến lược, kế hoạch phát triển

Chuyên mục: Khai thác tài nguyên

Khai thác cát không có giấy phép bị phạt tới 200 triệu đồng -

Hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác cát trái phép được quy định cụ thể tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện -

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và môi trường, trên địa bàn huyện có 596 trường hợp vi phạm đất đai như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đất ở,

Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh kiểm tra tại Hiệp Hòa -

Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra tại Hiệp Hòa.

Chuyên mục: Bảo vệ môi trường

Hiệp Hòa hỗ trợ hơn 260 triệu đồng cho tổ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải -

Hiệp Hòa hỗ trợ hơn 260 triệu đồng cho tổ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải

Nghiêm túc thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến kênh -

Trong thời gian gần đây, công tác thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến kênh được UBND các xã quan tâm thực hiện, cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Hiệp Hòa trích ngân sách 7 tỷ đồng hỗ trợ xử lý rác thải nông thôn -

Hiệp Hòa trích ngân sách 7 tỷ đồng hỗ trợ xử lý rác thải nông thôn

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011 đến 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn, giai đoạn 2011- 2025

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Đoan Bái- Lương Phong 1 và Đoan bái- Lương Phong 2, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉ

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 -

Bổ sung Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng 2035 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang -

Quyết định 845/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển b

Pages