Chiến lược, kế hoạch phát triển

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2020 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn thắng, huyện Hiệp Hòa -

Kế hoạch số 146/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa -

Quyết định về việc phê duyệt dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Xem chi tiết tại đây!

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An -

Tờ trình của UBND huyện về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thanh Vân- Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Chuyên mục: Chính sách ưu đãi

Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng -

Hiệp Hòa chuẩn bị phương án và các điều kiện thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng Xem chi tiết văn bản tại đây!

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú -

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 1, đợt 1) thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình.

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Quang Minh để xây dựng các công trình nông thôn mới năm 2017 -

Hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Quang Minh để xây dựng các công trình nông thôn mới năm 2017 Xem chi tiết văn bản tại đây!

Cấp kinh phí thực hiện đầu tư các dự án xây dựng phòng học kiên cố để xóa phòng học tạm, học nhờ tại các xã ATKII (đợt 1) -

Cấp kinh phí thực hiện đầu tư các dự án xây dựng phòng học kiên cố để xóa phòng học tạm, học nhờ tại các xã ATKII (đợt 1)

Hỗ trợ kinh phí vận chuyển ximăng làm đường GTNT theo Kết luận 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy -

Tờ trình số 255/TTr- UBND của UBND huyện Hiệp Hòa về việc hỗ trợ kinh phí vận chuyển xi măng làm đường GTNT theo Kết luận 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chuyên mục: Bảo vệ môi trường

Kiểm điểm thực hiện hoàn thiện mặt bằng khu xử lý rác thải đặt lò đốt rác của thôn, xã -

Sáng 7/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tổ chức kiểm điểm thực hiện hoàn thiện mặt bằng khu xử lý rác thải đặt lò đốt rác của thôn, xã.

Pages