Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Công văn 446/UBND-VP 15/03/2018 Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch Báo cáo phục vụ giao ban quý 1/2018 của Tỉnh ủy
Quyết định 863/QĐ-UBND 13/03/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn huyện
Công văn 432/UBND-TNMT 13/03/2018 Phó Chánh Văn phòng Chu Thị Phượng Đôn đốc thu gom, xử lý rác thải trên kênh và thực hiện chế độ báo cáo
Công văn 424/UBND-NV 13/03/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Công văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu quý 1 năm 2018
Công văn 420/UBND-VP 12/03/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Phối hợp tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2018
Giấy mời 80/GM-UBND 12/03/2018 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lts xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước
Thông báo 82/TB-UBND 08/03/2018 Phó Chánh Văn phòng Chu Thị Phượng Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông, hoạt động khai thác khoáng sản
Công văn 402/UBND-VP 07/03/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công
Công văn 401/UBND-VP 07/03/2018 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
Quyết định 808/QĐ-UBND 07/03/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Khen thưởng tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng năm 2018

Pages