Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
157/HĐND-VP 13/12/2017 Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Tri Chuẩn bị báo cáo tham luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5
392/GM-UBND 13/12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Giấy mời họp UBND huyện
3194/UBND-VP 13/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Phân công điều hành hoạt động Trạm Khuyến nông
3189/UBND-VP 13/12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Tham mưu xây dựng báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống tội phạm, TNXH&XDPTTDBVANTQ năm 2017
3187/UBND-VP 13/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Khẩn trương tháo dỡ, bàn giao tài sản, GPMB thực hiện dự án Trụ sở nhà liên cơ quan
3185/UBND-VP 13/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2017
3182/UBND-VP 13/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Khám sức khỏe tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018
3181/UBND-VP 12/12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Đôn đốc báo cáo thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thôn Chợ Thường, xã Thường Thắng
3180/UBND-TNMT 12/12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017
3176/UBND-VP 12/12/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát của tổ chức LDSC

Pages