Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Quyết định 5274/QĐ-UBND 08/11/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác thu BHYT học sinh
Công văn 2766/UBND-VP 16/10/2017 Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao tháng 9 năm 2017
Giấy mời 323/GM-UBND 09/10/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Dự phiên họp UBND huyện tháng 10/2017
2697/UBND-QLDA 06/10/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Thi công công trình đường nối QL37 với Đt 295
412/TB-UBND 05/10/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2017
công văn 2676/UBND-VP 05/10/2017 Phó Chánh Văn phòng Mẫn Quý Yên Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Chủ tịch UBND huyện
Thông báo số 233/TB-TCT 03/10/2017 Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban ATGT huyện Nguyễn Văn Chính Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm kết quả giải tỏa hành lang ATGT đường bộ của UBND các xã, thị trấn đợt 1 năm 2017
Giấy mời 313/GM-UBND 29/09/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Dự hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường tại tỉnh
Quyết định 6219/QĐ-UBND 26/09/2017 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017
Giấy mời 306/GM-UBND 25/09/2017 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Mời dự kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Pages