Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành File
1

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 06/03/2018
2

Kỷ luật viên chức

Xử phạt 26/02/2018
3

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
4

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
5

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
6

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
7

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Xử phạt 06/02/2018
8

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dầu khí

Xử phạt 29/01/2018
9

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt 26/01/2018
10

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 26/01/2018
11

Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xử phạt 24/01/2018
12

Phê bình Chủ tịch UBND xã không chấp hành quy chế họp

Xử phạt 22/01/2018
13

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư, an toàn xã hội

Xử phạt 04/01/2018
14

Xử lý nghiêm vi phạm đất đai, khai thác, vận chuyển khoáng sản xã Hương Lâm

Xử phạt 20/11/2017
15

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 08/09/2017
16

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 28/08/2017
17

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 22/08/2017
18

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế

Xử phạt 09/08/2017
19

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư, an toàn xã hội

Xử phạt 24/07/2017
20

Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Xử phạt 24/07/2017
21

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn mại dâm

Xử phạt 20/07/2017
22

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thông tin

Xử phạt 31/05/2017
23

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 22/05/2017
24

Phên bình Chủ tịch UBND một số xã không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo

Xử phạt 19/05/2017
25

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 17/05/2017
26

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 17/05/2017
27

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 17/05/2017
28

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 15/05/2017
29

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 11/05/2017
30

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 11/05/2017

Pages