Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành File
1

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Vũ Văn Hải (xã Hợp Thịnh)

Xử phạt 28/12/2019
2

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Trần Văn Biển

Xử phạt 15/02/2019
3

Quyết định kỷ luật công chức Hà Mạnh Hùng, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xử phạt 01/02/2019
4

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 31/01/2019
5

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư và phòng chống tệ nạn xã hội

Xử phạt 30/01/2019
6

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Hải

Xử phạt 28/01/2019
7

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ đối với ông Phạm Văn Hiếu

Xử phạt 28/01/2019
8

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Xử phạt 25/01/2019
9

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Ngô Văn Toàn, xã Hương Lâm

Xử phạt 16/01/2019
10

Quyết định kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Thanh vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
11

Quyết định kỷ luật viên chức Phạm Thị Lan vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
12

Quyết định kỷ luật viên chức Kiều Thị Liên vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
13

Quyết định kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Hải vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
14

Quyết định kỷ luật viên chức Phạm Thị Hải vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
15

Quyết định kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Yến vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
16

Quyết định kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Hà vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
17

Quyết định kỷ luật viên chức Nguyễn Thị Hải Lệ vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ

Xử phạt 28/12/2018
18

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Văn Tài

Xử phạt 28/12/2018
19

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Phạm Văn Hợi (xã Đông Lỗ)

Xử phạt 28/12/2018
20

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông La Quang Định, thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng

Xử phạt 12/12/2018
21

Quyết định về việc kỷ luật viên chức vi phạm chính sách dân số

Xử phạt 29/11/2018
22

Quyết định về việc kỷ luật viên chức vi phạm chính sách dân số

Xử phạt 29/11/2018
23

Quyết định kỷ luật viên chức vi phạm nguyên tắc tài chính

Xử phạt 29/11/2018
24

Quyết định kỷ luật viên chức vi phạm nguyên tắc tài chính

Xử phạt 29/11/2018
25

Phê bình, nhắc nhở trong công tác chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Xử phạt 23/11/2018
26

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Tập đoàn HDB Việt Nam

Xử phạt 09/10/2018
27

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP xây dựng đô thị số 1 Hà Nội

Xử phạt 09/10/2018
28

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống tệ nạn xã hội

Xử phạt 13/09/2018
29

Quyết định kỷ luật công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hoàng An

Xử phạt 10/09/2018
30

Quyết định kỷ luật công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hương Lâm

Xử phạt 10/09/2018

Pages