Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành File
1

Xử lý nghiêm vi phạm đất đai, khai thác, vận chuyển khoáng sản xã Hương Lâm

Xử phạt 20/11/2017
2

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 08/09/2017
3

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 28/08/2017
4

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 22/08/2017
5

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế

Xử phạt 09/08/2017
6

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư, an toàn xã hội

Xử phạt 24/07/2017
7

Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Xử phạt 24/07/2017
8

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn mại dâm

Xử phạt 20/07/2017
9

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thông tin

Xử phạt 31/05/2017
10

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 22/05/2017
11

Phên bình Chủ tịch UBND một số xã không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo

Xử phạt 19/05/2017
12

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 17/05/2017
13

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 17/05/2017
14

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 17/05/2017
15

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 15/05/2017
16

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 11/05/2017
17

Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động y tế

Xử phạt 11/05/2017
18

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 08/05/2017
19

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

Xử phạt 08/05/2017
20

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 05/05/2017
21

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 04/05/2017
22

Xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện

Xử phạt 04/05/2017
23

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 11/04/2017
24

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Xử phạt 11/04/2017
25

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Xử phạt 10/04/2017
26

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xử phạt 10/04/2017
27

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xử phạt 05/04/2017
28

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Xử phạt 04/04/2017
29

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 31/03/2017
30

Xử lý vi phạm Luật đê điều

Xử phạt 06/03/2017

Pages