Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành File
1

Phên bình Chủ tịch UBND một số xã không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo

Xử phạt 19/05/2017
2

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 17/05/2017
3

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 11/05/2017
4

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 08/05/2017
5

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

Xử phạt 08/05/2017
6

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 05/05/2017
7

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 04/05/2017
8

Xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện

Xử phạt 04/05/2017
9

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 11/04/2017
10

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Xử phạt 11/04/2017
11

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Xử phạt 10/04/2017
12

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xử phạt 10/04/2017
13

Xử lý vi phạm Luật đê điều

Xử phạt 06/03/2017
14

Xử lý việc tổ chức đặt cọc, đấu giá thuê các kiot tại Chợ trung tâm

Xử phạt 16/02/2017
15

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 08/04/2016