DANH BẠ ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA
Chức vụ/Họ tên Thư điện tử Điện thoại

Nguyễn Thị Hoa - Bí thư

hoact_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0974.971.688, Cơ quan: , Nhà riêng:

Vũ Chí Kỳ - Phó Bí thư

kyvc_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0915352199, Cơ quan: , Nhà riêng:

Ngô Quang Tuấn - Trưởng phòng

tuannq_hiephoa@bacgiang

Di động: , Cơ quan: , Nhà riêng:

Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng

thangnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0917.344.177, Cơ quan: , Nhà riêng:

Hoàng Đăng Mạnh - Trưởng phòng

manhhd_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0917.517.269, Cơ quan: , Nhà riêng:

Trịnh Quang Minh - Trưởng phòng

minhtq_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0912239248, Cơ quan: , Nhà riêng:

Chu Quang Hiển - Trưởng phòng

hiencq_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0915.904.559, Cơ quan: , Nhà riêng:

Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng

thuynt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0917.325.199, Cơ quan: , Nhà riêng:

Nguyễn Văn Giang - Trưởng phòng

giangnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 098.823.3257, Cơ quan: , Nhà riêng:

Hoàng Thị Phương - Trưởng phòng

phuonght_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0978 146 684, Cơ quan: , Nhà riêng:

Pages