DANH BẠ ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA
Chức vụ/Họ tên Thư điện tử Điện thoại

Trịnh Quang Minh - Trưởng phòng

btg_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0912.239.248, Cơ quan: , Nhà riêng:

Chu Quang Hiển - Trưởng phòng

bantochuc_huhiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0915904559, Cơ quan: 02403863238, Nhà riêng:

Nguyễn Thị Hoa - Bí thư

hoact_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0974971688, Cơ quan: 02403706688, Nhà riêng:

Nguyễn Tú Anh - Chánh Văn Phòng

anhnt_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0915699767, Cơ quan: , Nhà riêng:

Nguyễn Văn Thắng - Chánh Văn Phòng

thangnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

Di động: 0917.344.177, Cơ quan: 0240.3506.243, Nhà riêng: