Lịch làm việc

Công việc Cơ quan Lãnh đạo File
Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Vũ Chí Kỳ - Chủ tịch HĐND huyện PDF icon cvhd-04-2018-01.signed.pdf
Chương trình công tác năm 2018 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện PDF icon cvhd-08-2018-01.pdf
Chương trình giám sát, khảo sát năm 2018 của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện PDF icon cvhd-9-2018-01.pdf
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm Hội đồng nhân dân huyện Vũ Chí Kỳ - Chủ tịch HĐND huyện PDF icon cvhd-57-2018-6-signed-hh.pdf