Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vàm Cuối, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

Chủ đầu tư: 
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa
Tổng mức: 
13 041triệu
Loại hình tài trợ: 
Vốn Ngân sách huyện quản lý từ tiền sử dụng đất
Tình trạng: 
DA đang chuẩn bị đầu tư
Lĩnh vực: 
Khác
Thời gian: 
Thứ sáu, July 27, 2018 to Thứ 7, August 18, 2018

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vàm Cuối, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

Diện tích: 1,87ha

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

Tổng mức đầu tư: 13.041.490.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách huyện quản lý từ tiền sử dụng đất

Chuẩn bị đầu tư: 2018

Thời gian thực hiện: 2018- 2020

Xem chi tiết Quyết định tại đây!