CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
728/UBND-VP Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 29/03/2017 Giao nhiệm vụ thực hiện dự án khu dân cư thôn Hương Ninh xã Hợp Thịnh
736/UBND-VP Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam 29/03/2017 Tham mưu đóng góp ý kiến vào dự thảo luật
729/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 29/03/2017 Đôn đốc xây dựng kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây ngô vụ Đông xuân
722/UBND-VP Phó Chánh Văn phòng Mẫn Quý Yên 28/03/2017 Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
714/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 27/03/2017 Đôn đốc thực hiện việc thăm dò khoáng sản cát, sỏi

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban Biên tập: NGUYỄN VĂN THẮNG, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Biên tập viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG
Điện thoại: 0915.209.983
Email: nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn; phuongnhung80@gmail.com
 

CHUYÊN TRANG