Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 217/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 05/02/2018 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 216/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 05/02/2018 Hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công văn 267/UBND-VP Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng 05/02/2018 Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước năm 2018
Quyết định 474/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 02/02/2018 Thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động GPMB Khu đô thị phía Nam thị trấn Thắng
Công văn 248/UBND-VP 02/02/2018 Tăng cường sử dụng Công báo điện tử và khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Trang Thông tin

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn